„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

Advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář má tradici a přesto se kromě práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního a dalších odvětvích, pohybuje v oblasti moderních informačních technologií. Jsme operativní, přátelští a vnímaví a ctíme kvalitu poskytování advokátních služeb pro naše klienty. Není pro nás problém komunikovat v cizích jazycích, ani s úřady. Neváhejte se s námi poradit dříve, než učiníte nevratné kroky v osobním i profesionálním životě.

více

Obchodní právo

Kromě obecných sporů o plnění, vady, náhradu škody apod. se specializujeme na oblast tvorby, dodávek a užívání informačních a komunikačních systémů. Můžeme pro Vás připravit, posoudit či oponovat jakoukoliv smlouvu nebo jiný dokument.

více

Veřejné zakázky

Zastupování ve věcech dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatele, tak uchazeče.

více

Právo IT a domény

Od roku 2000 zastupujeme tuzemské i zahraniční subjekty, jejichž práva k doménovým jménům jsou poškozována buď přímými konkurenty, nebo doménovými spekulanty. Jako první v České republice jsme v této oblasti dosáhli několika pravomocných rozsudků a to včetně výkonu rozhodnutí u osob, které nechtěly doménu převést dobrovolně a bránily tak výkonu spravedlnosti.

více

Znalecká kancelář

Znalecká kancelář sdružuje řadu soudních znalců s dlouholetou praxí, kteří byli jmenováni ministrem spravedlnosti ČR.

  • řízení, plánování a organizace ekonomiky,
  • oceňování podniků,
  • oceňování nehmotného majetku
  • oceňování cenných papírů,
  • oceňování pohledávek,
  • kybernetika – výpočetní technika a informační systémy,
  • kryptografie, ochrana dat a kriminalistická počítačová expertiza,
  • literární umění – tvorba, distribuce a užívání autorských děl.

více