„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

 

Naše kancelář poskytuje právní služby a je schopna zajistit i služby notáře, patentového zástupce, překladatele, soudního tlumočníka či soudního znalce. Klademe důraz především na spokojenost klientů a na efektivní právní pomoc.

JUDr. Hana Schelová Bachrachová Ph.D., LL.M.

Advokát, překladatel, poradce

Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina, francoužština

Studium:

1994-1995: Právnická fakulta Univerzita Salzburg, 1995-2000: Právnická falulta ZČU, 2001-2002: studium LL.M. na Univerzitě v německém Pasově, 2000 – samostatný advokát, 2000 – studium PhD., členka rozkladové komise Českého telekomunikačního úřadu.
Členka České advokátní komory.

Lektorská činnost:

BIVŠ Praha, Karlova Univerzita Praha, Unicorn College, Vyšší zdravotnická škola, Západočeská univerzita v Plzni – fakulta elektrotechnická.

Má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti v oblasti práva obchodního, občanského a duševního vlastnictví včetně ochranných známek, práv a jiných majetkových hodnot a dalších objektů (domén na Internetu).

Účastnila se jako poradce při zadávání veřejných zakázek pro státní správu. Působí jako konzultantka při posuzování zadání, nabídek, smluv a poskytovaného plnění v rámci veřejných zakázek, a to jak z hlediska obsahového (věcného), tak přiměřenosti cen a poplatků, ale i z hlediska právních aspektů, zejména v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví - autorských práv a jiných práv.

Napsala řadu odborných publikací, účastnila se mnoha tuzemských i zahraničních odborných konferencí a přednášek. Přednáší na několika vysokých školách (právo obecně a právo informačních systémů) a vyšší odborné škole (právo obecně).

Je spoluautorkou úspěšných knih Lexikon společenského chování a Velký lexikon společenského chování.