„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost