„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

Spory o doménová jména

Kromě běžného obchodního práva se věnujeme problematice nekalé soutěže, zejména pak na Internetu, a to především sporům o doménová jména.

Od roku 2000 zastupujeme tuzemské i zahraniční subjekty, jejichž práva k doménovým jménům jsou poškozována buď přímými konkurenty, nebo doménovými spekulanty, rekrutujícími se z nejznámějších jmen na českém Internetu.

Úspěšnost v soudních sporech je doposud 100%.

V současné době vedeme spory asi o 20 doménových jmen, které porušují práva k obchodní firmě, ochranné známce nebo jinému chráněnému označení. Samozřejmě vždy záleží na konkrétním případu a vztahu klienta k doménovému jménu, jakož i míře porušování jeho práv k doménovému jménu.

Jako první v České republice jsme dosáhli několika pravomocných rozsudků, týkajících se doménových jmen, a to včetně výkonu rozhodnutí u osob, které nechtěly doménu převést dobrovolně a bránily tak výkonu spravedlnosti. Viz také rozhodnutí pod č. 11, 12, 40, 47 uveřejněných na www.nic.cz.