„Lustitia melior fortitudine” Spravedlnost je lepší než statečnost

Veřejné zakázky

Kancelář poskytuje služby podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ze strany zadavatele poskytneme přípravu, zadání, účast v komisi, přípravu veškerých souvisejících dokumentů až po realizaci celého zadávacího řízení - tedy od uveřejnění až po uzavření smlouvy, včetně případných námitek či přezkumného řízení.

Uchazečům nabízíme poradenství při vytvoření nabídky, návrhu smlouvy v rámci veřejné zakázky, zastupování v jednáních se zadavatelem, podáním případných námitek nebo rozkladu proti jednání zadavatele.

Poskytujeme zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jak pro zadavatele, tak pro uchazeče či vypracování právní analýzy, která může být podkladem pro taková jednání.